Liczba odwiedzin strony: 16305 Osób na stronie: 8
 

ATS. Kancelaria adwokacka. Skrzypek T.

 
 
ATS. Kancelaria adwokacka. Skrzypek T.
 
Staszica 6
38-400 Krosno
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 107 poz. 729 - Zm.: rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Plan
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.) Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267,...
Monitor Polski 2002 Nr 36 poz. 570 - Kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2002 r
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2002 r. (M.P. z dnia 28 sierpnia 2002 r.) Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr...